CALLIDEA (hrvatski)

 
 
 

NAŠ PRISTUP

Kombinacija znanja, iskustva i predanosti poslu omogućava nam brzo integriranje u vaš tim, što osigurava pravovremeno pružanje savjeta i nalaženje rješenja koja najbolje odgovaraju vašim poslovnim potrebama.
Cilj nam je pomoći klijentima da za svoja nova, inventivna i kreativna rješenja kreiraju dodanu vrijednost u vidu portfelja industrijskog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn) kojim će osigurati ekskluzivitet na teritorijima od interesa, a čime ostvaruju komparativnu prednost na tržištu, bolju pregovaračku poziciju i povrat financijskih sredstava uloženih u istraživanje i razvoj.
Nastojimo ostvariti sinergiju naših tehničkih znanja, poznavanja pravne regulative, te dugogodišnjeg praktičnog iskustva kako bismo osigurali visoku kvalitetnu u pružanju profesionalne pomoći tijekom postupaka stvaranja, zaštite i održavanja portfelja industrijskog vlasništva.

crta_razdjelnica
kapsula
 

USLUGE

 

PATENT

Tehničko znanje, poznavanje pravne regulative te praktično iskustvo jamstvo su stručnosti zastupnika tvrtke CALLIDEA.

PISANJE I VOĐENJE POSTUPKA

Zastupnici tvrtke CALLIDEA provode patentnu zaštitu hrvatskih (HR), europskih (EP) i međunarodnih patentnih prijava (PCT) direktno, a preko mreže pouzdanih zastupnika i u drugim zemljama diljem svijeta. Imaju iskustva u postupcima obrane i poništaja patenata.

U području zaštite izuma i vođenja postupka tvrtka CALLIDEA nudi slijedeće usluge:

 • pisanje patentne prijave u skladu s pravilima struke i zakonskom praksom na tržištima od interesa;
 • podnošenje i procesuiranje patentnih prijava;
 • zastupanje u postupcima poništaja, ukidanja, prigovora i žalbe;
 • administrativna podrška (plaćanje pristojbi za održavanje, upis promjena, upis licenci i sl.); i
 • podnošenje zahtjeva za Svjedodžbu o dodatnoj zaštiti i zahtjeva za njezino produljenje.

PROCJENA RIZIKA POVREDE PATENTA I PATENTIBILNOSTI, TE POMOĆ U PARNIČNOM POSTUPKU

Zastupnici tvrtke CALLIDEA pružaju stručne savjete u vezi slobode izlaska na tržište, patentibilnosti, te asistiraju tijekom parničnih postupaka.
U pogledu planiranja i pripreme za lansiranje proizvoda na tržište važno je identificirati postojanje patenata i patentnih prijava drugih tvrtki kako bi se procijenio rizik od povrede prava, izbjegli mogući sudski procesi, te prisilno povlačenje proizvoda s tržišta.
Isto tako, prilikom ulaganja u istraživanje i razvoj, važno je procijeniti kolika je vjerojatnost buduće patentne zaštite za izume u određenom području tehnike.

U području pretraga & davanja mišljenja tvrtka CALLIDEA nudi slijedeće usluge:

 • pretraživanje patentne familije i identifikaciju pravnog statusa po zemljama;
 • pretraživanje stanja tehnike;
 • analizu rezultata pretrage i izradu mišljenja o patentibilnosti izuma;
 • analizu rezultata pretrage i evaluaciju patenata i patentnih prijava drugih tvrtki (Validity & Litigation, te Due Diligence); i
 • analizu rezultata pretrage i izradu mišljenja o slobodi izlaska na tržište za ciljani proizvod na tržištima od interesa (tzv. “Freedom to Operate” i „Landscaping“).

UPRAVLJANJE PATENTNIM PORTFELJOM

Zastupnici tvrtke CALLIDEA blisko surađuju s klijentima kako bi osigurali izgradnju patentnog portfelja koji pruža jaku zaštitu izuma, te izgradnju strategije patentiranja u skladu s klijentovim poslovnim ciljevima.

U pogledu upravljanja patentnim portfeljom, evaluacije vlastitih te patenata / patentnih prijava druge strane tvrtka CALLIDEA nudi slijedeće usluge:

 • savjetovanje o strategiji patentiranja;
 • savjetovanje o upravljanju patentnim portfeljem;
 • prezentiranje patentnog portfelja potencijalnim investitorima;
 • savjetovanje o licenciranju patenata i patentnih prijava; i
 • evaluaciju patenata i patentnih prijava drugih tvrtki (IP Audits & Due Diligence).
 

ŽIG

Žigom se stvara identitet, služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga u odnosu na konkurenciju i poboljšava se komunikacija među sudionicima na tržištu.

Ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja vašeg proizvoda i/ili usluge moguće je zaštititi žigom.

U području zaštite žigom i vođenja postupka tvrtka CALLIDEA nudi slijedeće usluge:

 • pretragu identičnosti/sličnosti i procjenu vjerojatnosti uspješne registracije žiga na tržištima od interesa;
 • provođenje zaštite u nacionalnom, Europskom regionalnom (žig Zajednice) i međunarodnom postupku;
 • provođenje postupka zaštite žiga u drugim zemljama preko mreže pouzdanih zastupnika;
 • podnošenje prigovora i očitovanje na prigovore;
 • podnošenje žalbenog zahtjeva i očitovanje na iste;
 • podnošenje zahtjeva za opoziv i očitovanje na podnesene zahtjeve;
 • podnošenje zahtjeva za poništaj/ništavost i očitovanja na podnesene zahtjeve;
 • adminsitrativna podrška (plaćanje pristojbi za održavanje, upis promjena, upis licenci i sl.); i
 • savjetovanje vezano uz strategiju i upravljanje portfeljom.
 

DIZAJN

Dizajn je značajan čimbenik konkurentnosti nekog proizvoda jer ga čini privlačnim i poželjnim, te tako povećava njegovu komercijalnu vrijednost.

Dizajnom se štiti vanjski izgled proizvoda ili njegovih dijelova pod uvjetom da je nov te da ima individualni karakter. Vanjski izgled je rezultat oblika, obrisa, šara, crta, boja, teksture te kombinacije navedenih obilježja.

U području zaštite dizajnom i vođenja postupka tvrtka CALLIDEA nudi slijedeće usluge:

 • pretragu identičnosti/sličnosti i procjenu vjerojatnosti uspješne registracije dizajna na tržištima od interesa;
 • provođenje zaštite u nacionalnom, Europskom regionalnom (dizajn Zajednice) i međunarodnom postupku;
 • provođenje postupka zaštite nacionalnog dizajna u drugim zemljama preko mreže pouzdanih zastupnika;
 • podnošenje zahtjeva za poništaj/ništavost i očitovanje na podnesene zahtjeve;
 • podnošenje žalbenih zahtjeva i očitovanje na iste; i
 • adminsitrativna podrška (plaćanje pristojbi za održavanje, upis promjena, upis licenci i sl.).

 
turbine

EDUKACIJA

Zastupnici tvrtke CALLIDEA imaju iskustva u edukaciji u području intelektualnog vlasništva.

Tatjana Sučić ima od 2009. status iskusnog trenera nacionalnih patentnih zastupnika iz područja procesuiranja europskih patentnih prijava u skladu s Europskom patentnom konvencijom (European Patent Convention).

Za dogovor o specifičnim zahtjevima edukacije u području intelektualnog vlasništva molimo kontaktirajte nas.

crta_razdjelnica
 

NAŠ TIM

Tatjana Sučić, dipl.ing.stroj.

Direktor
tatjana

Tatjana Sučić, suosnivač tvrtke CALLIDEA po temeljnom obrazovanju je diplomirani inžinjer strojarstva, diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska i ima preko 20 godina iskustva u području zaštite industrijskog vlasništva. Tatjana je registrirana zastupnica za patente i žigove, te je ovlaštena zastupati klijenete pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH (skraćeno DZIV), Europskom patentnom uredu (European Patent Office, skraćeno EPO), i Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in Internal Market, skraćeno OHIM).

Tatjanina karijera u području intelektualnog vlasništva je počela 1994. u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV). Započela je kao patentni ispitivač, a tijekom dugogodišnje karijere napredovala je sve do položaja pomoćnice ravnatelja, kada je bila na čelu Sektora za patente. Tijekom tog razdoblja intenzivno je sudjelovala na brojnim razvojnim projektima DZIV-a od kojih valja istaknuti uvođenje postupka potpunog ispitivanja, uspostavljanje PCT postupka za međunarodne patentne prijave, te sudjelovanje u izradi Zakona i Pravilnika o patentu, te je kao delegat Republike Hrvatske sudjelovala u radu odbora i ekspertnih radnih grupa za reviziju Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty) i u radu generalne skupštine Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi (World Intellectual Property Organization, skraćeno WIPO).
Nakon 12 godina u DZIV-u nastavlja karijeru u privatnoj praksi: prve dvije godine u odvjetničkom društvu Korper i partneri, a zatim 5 godina u tvrtki Vivalang d.o.o. Za razliku od dotadašnjeg iskustva, kada je donosila odluke o dodjeli prava industrijskog vlasništva, posebice patenata, nastavkom karijere u privatnoj praksi stakla je vrijedno iskustvo u području zaštite i procesuiranja intelektualnog vlasništva zastupajući klijente koji se kreću od komercijalnih tvrtki, znanstvene zajednice do pojedinačnih izumitelja.
Tijekom 2009 pohađala je edukaciju Europske patentne akademije (European Patent Academy) čime je stekla status iskusnog nacionalnog trenera patentnih zastupnika iz područja procesuiranja europskih patentnih prijava u skladu s Europskom patentnom konvencijom (European Patent Convention).

Prije karijere u području intelektualnog vlasništva Tatjana je tri godine radila u tvrtki Elektroprojekt d.d. gdje je bila članica međunarodnog tima koji je u Nuklearnoj elektrani Krško, a u suradnji s Management Analysis Company (San Diego, USA) uspostavio procedure za Master Equipment Component Computer List i Document Control Project.

Jezici: hrvatski, engleski i njemački

Publikacije:

 • Sučić T. i Adamović J. ” Načini stjecanja patenta te utjecaj prakse Europskog patentnog ureda na postupak potpunog ispitivanja u Republici Hrvatskoj “, NARODNE NOVINE d.d. i Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH Pravna biblioteka – europsko pravo, listopad, 2006. » link
 • Sučić T. “Croatia kicks off 2008 by joining the European Patent Convention”, IAM Magazine February 6, 2008 » link
crta_razdjelnica
 

KONTAKT

Callidea d.o.o.

Ogrizovićeva 9
HR-10000 Zagreb
t. +385 (0)1 3646 208
e:
w: callidea.hr
» lokacija na karti

Tatjana Sučić, dipl.ing.stroj.
m: +385 (0)91 4580 218
e:

crta_razdjelnica
 

POVEZNICE

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV)

Europski Patentni Ured
(European Patent Office, skraćeno EPO)

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo
(World Intellectual Property Organization, skraćeno WIPO)

United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu
(Office for Harmonization in Internal Market, skraćeno OHIM)

watermark
 Posted by at 06:11
2021 Copyright CALLIDEA d.o.o. All rights reserved   Design & development by OVOJE